Zaměření internetového obchodu

Internetový obchod Toro Blanco.cz provozovaný společností Kurum s.r.o. se sídlem Praha 2, Italská 1205/10, PSČ 120 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 122790 , IČO: 278 67 315, nabízí produkty dovážené především ze  Španělska. Konkrétně se jedná o  španělské delikatesy a exkluzivní vína z hlavních vinařských oblastí Španělska. Naleznete zde nejen informace o samotných produktech, ale také o výrobcích, vinařstvích a vinařských oblastech.

Forma objednávek

Produkty lze objednat bez minimální hodnoty nákupu (již od 1 ks/láhve).

Ceny

Ceny jednotlivých položek uvedených na stránkách internetového obchodu společnosti Kurum, s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Dodavatel si vyhrazuje právo možnosti jejich aktuálních změn. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Možnosti platby

a) hotově při osobním převzetí na prodejně Toro blanco

b) on-line platba platební kartou či formou rychlého bankovního převodu 

Osobní odběr

Zboží je možné si vyzvednout v obchodu společnosti Kurum, s.r.o. na adrese Kolinská 1666/19, Praha 3 - Vinohrady. Otevírací doba: od 9:00 do 20:00 hodin .

Doprava

•Při objednávce vyšší než 2.500 Kč vč. DPH je doprava zdarma, při objednávce nižší než 2.500 Kč je účtováno dopravné ve výši 160 Kč.

Více o možnostech a podmínkách doručení jednotlivých produktů viz níže.

a) vína a delikatesy

Distribuci zajišťujeme na území České republiky. Obvyklá dodací lhůta je 3 následující pracovní dny od potvrzení objednávky. V případě, že zboží nebude možné v tomto termínu doručit, budeme Vás neprodleně informovat, a to bud' elektronickou poštou nebo telefonicky. Běžné dodací časy jsou 9.00 - 17.00 každý pracovní den. Před dodávkou zboží bude společnost Kurum, s.r.o. odběratele kontaktovat a termín dodání bude oběma stranami odsouhlasen. Zásilka může být poslána na libovolnou adresu v celé ČR.

Odstoupení od objednávky/vrácení zboží

V souladu se zákonem s § 53 a § 54 Obč.z. má kupující možnost odstoupit od objednávky do 14 dní od převzetí zboží. V uvedeném případě, prosíme o písemné uvedení žádosti o odstoupení od objednávky s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vrácené zboží nelze posílat zpět na dobírku. Prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku výhradně převodem na bankovní účet v zákonné lhůtě 30 dnů. 

Odstoupení od objednávky se nevztahuje na zboží podléhající rychlé zkáze (např. , šunky, sýry atd.) či opotřebení a na zboží, které je označeno jako výprodej, doprodej nebo je označeno zkrácenou dobou trvanlivosti.

Rozpor s objednávkou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s objednaným zbožím, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího původní objednávce, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od objednávky odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s objednávkou věděl nebo rozpor s objednávkou sám způsobil. Rozpor s objednávkou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží s objednávkou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

a) přiměřeným snížením kupní ceny

b) náhradním dodáním zboží

c) odstoupením od objednávky

Záruka

Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. U vín jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Ze strany dodavatele jsou vína, delikatesy a chlazené maso skladovány v optimálních podmínkách a je zajištěna jejich čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Reklamace

Reklamace na poškozené, nedodané či chybně dodané zboží kupující uplatňuje e-mailem nejpozději následující pracovní den od převzetí objednaného zboží. V případě závozu je kupující povinen objednané zboží zkontrolovat ihned při převzetí, pozdější reklamace nelze uplatnit. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců nebo záruční lhůta do doby trvanlivosti zboží, pokud je doba trvanlivosti kratší než 24 měsíců.

Trvanlivost

Trvanlivost jednotlivých produktů je individuální. Doporučenou dobu spotřeby s případnou dobou archivace naleznete u každého produktu zvlášť.

Dojde-li ke změně ročníku vína v době objednávky, je dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku, musí tuto informaci uvést při objednání do poznámky.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Kurum s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimkou z tohoto ustanovení je externí dopravce, kterému jsou na objednávce předány nezbytně nutné údaje o zákazníkovi pro zajištění bezproblémového doručení zboží. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů z databáze Kurum s.r.o. e-mailem na adrese: gp@toroblanco.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Ochrana autorských práv

Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu www.toroblanco.cz (fotografie, textový obsah) jsou chráněny autorským zákonem č.121/2000 Sb. Použití výše uvedených podkladů je možné pouze se souhlasem společnosti Kurum s.r.o.